SysLog Yardımı ile AudioCodes Loglarını Görüntüleme

SysLog Yardımı ile AudioCodes Loglarını Görüntüleme

AudioCodes loglarının okunabilirliği ile ilgili bir problemle karşılaşıyorsanız, bunun nedeni, bir AudioCodes loglarının okunamaz olması değil, AudioCodes loglarının toplanmasının farklı yöntemlerle yapılabilmesi ve uygun şekilde okunabilir log almak yerine okunamaz metnin ortaya çıkmasıdır. Bir log toplamak doğru olduğundan ve bunları analiz etmek doğru olduğundan, SysLogViewer en iyi kurtarıcıdır.

Önce yukarıda ekran görüntüsünde gördüğümüz AudioCodes üzerinde SysLog için log alınacak IP adresi  ile log seviyesini belirlememiz gerekiyor. Ip adresi bölümüne log alınacak sunucunun veya PC ‘nin adresini yazarak başlayalım sonrasında port default olara 514 gelir bunu düzeltmeye gerek fakat sunucumuzda veya PC’mizde bu portu kullanan farklı bir uygulama var ise buraya kullanılmayan farklı bir port adresi yazamamız gerekebilir. Enable Syslog‘u => Enable yaparak devam edelim.